Palermo I, Farbholzschnitt, 2017, 70 x 50 cm

Palermo I, Farbholzschnitt, 2017, 70 x 50 cm